2023 Vizyonu
Atatürk
    Duyurular
Kahramanmaraş'ta 18 Okul Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne Dahil Edildi

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nce başlatılan “Mesleki ve Teknik Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamında Kahramanmaraş’ta genelindeki 18 okul projeye dâhil edildi.

Proje kapsamında Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Mesleki ve Teknik Eğitimde 1000 Okul İyileştirme Projesi”nin amaçlarından biri sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin yoğun olarak öğrenim gördüğü ve bu öğrencilerin devamsızlık, sınıf tekrarı, örgün eğitim dışına çıkma oranlarının diğer okullara oranla daha yüksek olduğu okullarda ki bu sorunları en asgari düzeye indirmektir Diğer amaçları ise spor salonu, konferans salonu, Z kütüphane, müzik odası, tasarım beceri atölyesi (TBA) vb. mekânları olmayan okullarımızın eksiklikleri giderilerek mesleki ve teknik eğitim kurumları arasındaki kalite farklılıklarını gidermek, mesleki ve teknik eğitime erişimi artırmak ve daha iyi bir mesleki ve teknik eğitim imkânı sunmaktır.

KÜTÜPHANE KURULUMU VE YENİLENMESİ

İlimizde projeye dâhil olan 18 okuldan 13’ünde kütüphane kurulumu, 5’inde ise var olan kütüphanelerin yenilenmesi yapıldı. Ayrıca belirlenen 18 okulumuza Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce 9, 10, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerine toplamda 7465 kitap dağıtımı yapıldı. Bakanlığımızca bu okullardan en az birine uygun koşullar olması dâhilinde fizik–kimya–biyoloji laboratuvarı kurulma çalışmaları da devam etmektedir. Müdürlüğümüzce bahsi geçen 18 okulumuzdaki öğretmenlerimize “Sınıf İçi ölçme Değerlendirme Yöntemleri Eğitimi” düzenlendi; temizlik ve hijyen malzemeleri dağıtımı yapıldı; proje kapsamındaki okullarımızda fizikî mekânların iyileştirme çalışmaları yapıldı ve halen yapılmaktadır. İlimizde bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri tarafından öğretmen ve öğrencilerimize yönelik “Proje Geliştirme ve Gerçekleştirme, Patent, Faydalı Model Eğitimleri” verilmektedir. Proje kapsamında "1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor" isimli sanatsal etkinlik ile Kahramanmaraş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimiz tarafından gözlemci öğretmenler eşliğinde, "Meslekî Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamında bulunan 18 okulumuzun sanata eğilimli ve çalışmaya gönüllü olacak öğrencilerine çevrim içi (online) eğitimler verildi. 1 Mart - 30 Nisan 2021 tarihleri arasında verilen bu eğitimler, haftada iki gün birer saat olmak üzere iki branştan "resim" veya "müzik ses icrası" üzerine verilerek, bu öğrencilerimizin bireysel olarak sanatsal üretim yapacak hale getirilmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerimizin birer eser ortaya çıkarmaları teşvik edilecektir. Proje kapsamında bulunan okullarımızın öğretmen ve idarecilerine, “kişisel gelişim ve liderlik eğitimi, ilkyardım eğitimi”, öğrencilerine ise “madde bağımlılığı ile mücadele, temel beceri eğitimi, destek eğitim programı ve başarıyı artırıcı eğitimler” verilmektedir.”