2023 Vizyonu
Atatürk
PROJE HAKKINDA
PROJE HAKKINDA

Millî Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen “1000 Okul Projesi” ile belirli kıstaslara göre seçilen 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesine; temel beceriler, okulların bakım ve onarımı, kütüphane, atölye ve spora kadar çok sayıda alanda destek sağlanması hedeflenmektedir.

Proje; 81 ilde belirlenen 1000 okulun, okul yöneticilerini, öğretmenlerini, velilerini, toplam 618 bin öğrencisini ve okul ortamını kapsamaktadır. Belirlenen hedefeler doğrultusunda projenin en temel amacı; okullar arasındaki başarı farklarının azaltılması ve mesleki ve teknik eğitim öğrencilerine yeterli kaynak desteği sağlanarak, mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmekle birlikte, diğer sosyal ve fen bilimleri alanlarında da seviyelerini en yüksek noktaya taşımaktır.

Yönetici ve Öğretmenlerin Desteklenmesi: Proje kapsamında seçilen okulların yönetici ve öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenlenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla,

 1. Proje kapsamındaki okulların yönetici ve öğretmenlerinin proje farkındalığını artırmak ve bilgilendirmek için tüm okullara yönelik eğitimler düzenlenecektir.
 2. Okul yöneticilerine yönelik kişisel gelişim ve liderlik eğitimleri düzenlenecektir.
 3. Bu okullardaki tüm öğretmenlere yönelik projenin verimliliğini artıracak eğitimler düzenlenecektir.
 4. Bu okullardaki tüm meslek alan ve atölye öğretmenlerinin proje süresinde iş başı ve mesleki gelişim eğitimleri almaları sağlanacaktır.

Eğitim Ortamlarının İyileştirilmesi: Proje kapsamındaki okulların eğitim ortamlarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla,

 1. Okulların bakım ve onarımlarına öncelik verilecektir.
 2. Okulların tamamında kütüphane oluşturulacak ve bilgi iletişim teknolojileri ile zenginleştirilecektir.
 3. Okullarda en az bir yeni laboratuvar kurulacaktır.
 4. Mevcut laboratuvarlar güncellenecektir.
 5. Bu okulların dönersermaye kapsamında üretim kapasiteleri artırılacaktır. Böylece, üretime yaptıkları katkı ile orantılı olarak öğrencilerin asgari ücret kadar, öğretmenlerin ise iki asgari ücret kadar ücret alabilmeleri desteklenecektir.
 6. MEB’nin 2019 yılında başlattığı okullarda tasarım ve beceri atölyeleri projesi kapsamında bu okullara en az bir yeni tasarım ve beceri atölyesi kurulacaktır.
 7. Bu okullara en az iki akıllı tahta desteği sağlanacaktır.

Temel Beceri Eğitim Desteği: Mesleki eğitim öğrencileri ilköğretim sonunda temel beceri eksiklikleri ile mesleki eğitime geçmektedir. Bu eksikliğin seçilen okullarda daha yoğun olduğu görülmektedir. Bu nedenle öğrencilerin bu eksikliklerini giderebilmeleri için destek sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla,

 1. Proje kapsamındaki okullardaki öğrencilerin temel beceri eksikliklerini telafi edebilmeleri için destek eğitim programı geliştirilmiştir. Bu eğitimlerde özellikle Türkçe, matematik ve fen okuryazarlığına ağırlık verilecektir.
 2. Bu kapsamda gerekli materyaller hazırlanarak okullara ulaştırılacaktır.
 3. Destekleme ve yetiştirme kurslarında bu proje kapsamındaki okullara ilave destek eğitimleri sunulacaktır.
 4. 81 ilde bulunan ve özel yetenekli öğrencilere eğitim desteği sunan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2021 yılından itibaren bu okul öğrencilerine proje geliştirme ve gerçekleştirme desteği sağlayacaktır.

Kişisel Gelişim Destekleri: Proje kapsamındaki okullardaki öğrencilere çok-boyutlu kişisel gelişim destekleri sağlanacaktır. Bu amaçla,

 1. Tüm öğrencilere ilk yardım eğitimi verilecektir.
 2. Tüm öğrencilere psikososyal gelişim desteği sağlanacaktır.
 3. İsteyen öğrencilere yüzme öğretilecektir.
 4. Tüm okullarda bireysel veya grup olarak spor aktiviteleri yapabilecek yaşam merkezleri oluşturulacaktır.
 5. Tüm okullarda bilim, kültür, sanat, spor ve sanayi gibi alanlarda başarılı ve tanınan kişilerin deneyimlerini paylaşmaya yönelik kariyer günleri her ay en az bir kez düzenlenecektir.
 6. Tüm öğrencilerin proje süresinde en az bir kez tiyatro, sinema gibi etkinliklere katılımları sağlanacaktır.
 7. Okullarda madde bağımlılığı üzerine bilgilendirici etkinlikler düzenlenecektir.
 8. Proje kapsamındaki okulların tamamı Anadolu güzel sanatlar ve spor liseleri ile eşleştirilecek ve ortak kültür, sanat ve spor etkinlikleri düzenlenecektir.

Öğrenci Velilerine Yönelik Destekler: Bu proje kapsamındaki okullardaki öğrencilerin velilerine hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim desteği sağlanacaktır. Bu amaçla,

 1. İllerde bulunan halk eğitim merkezleri velilerin taleplerini alarak istedikleri alanlarda eğitimler düzenleyecek ve sertifikalandırılacaktır.
 2. Velilerin açıköğretim yoluyla eğitimlerine devam edebilmeleri sağlanacaktır.
 3. Mesleki eğitim okulları tarafından yıllardan beri başarı ile uygulanan ‘Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor’ projesinde bu velilere öncelik verilecektir.