2023 Vizyonu
Atatürk
PROJENİN ÖNEMİ
GELECEK MESLEKİ EĞİTİMDE

“1000 Okul Projesi” ile belirlenen 1000 okulda döner sermaye işletmeleri kurulması, okulların üretim kapasitelerinin arttırılması, mezunların istihdam edilebilirliklerinin sağlanması, öğrenci ve öğretmenlerin üretime katkı yaptıkları ölçüde desteklenmeleri hedeflenmektedir. Proje kapsamındaki tüm öğrencilerin; eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, temel beceri eğitimi ve kişisel gelişim eğitimlerine yönelik destek sağlanması, kültür-sanat, spor etkinliklerinin arttırılması projenin diğer amaçları arasındadır.

“1000 Okul Projesi” ile birlikte seçilen okullar arasındaki gelişmişlik farkı en aza indirileceği gibi, söz konusu okullar, çağın gerekliliklerine uygun olarak üretimde en modern tekniklerin kullanılmasına yönelik öncü rol oynayacak seviyeye gelecektir. Seçilen 1000 okul ayrıca modern ve verimli üretim süreçleri ile birlikte diğer eğitim dalları ve kültür-spor faaliyetlerinde de ulusal ve uluslararası bir konuma yükselecektir.